Massasje er en behandlingsform som brukes både forebyggende og rehabiliterende, for å løse opp spenninger og bedre sirkulajson i muskulatur, bindevev og ledd. Ved hjelp av ulike massasjeteknikker kan muskelknuter og triggerpunkter løses opp, noe som vil gi smertelindring og økt bevegelse. Musklene blir mykere og mer elastiske og massasjen gir en deilig følelse av velvære.


Massasje brukes ofte ved stress og muskelspenninger, stivhet og innskrenket bevegelse av muskler og ledd, triggerpunkt og muskelknuter, ømhet og smerter i muskulatur, for å unngå slitasjeskade, som et ledd i rehablitering etter operasjon eller skade.